Wspólnoty parafialne

  • Akcja Katolicka
  • Apostolat Maryjny
  • Apostolat Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”
  • Chór parafialny
  • Koło Przyjaciół „Radia Maryja”
  • Parafialny Zespół Caritas
  • Rycerze Drohiczyńscy
  • Służba Liturgiczna – ministranci i lektorzy
  • Stowarzyszenie Żywego Różańca
  • Tercjarze Franciszkańscy