O Parafii …

Dane o parafii:
Założona: 1386 r.
Mieszkańców: 3712
Katolików: 2356

Punkty duszpasterskie:
– katedra Trójcy Przenajświętszej
– kościół filialny (pofranciszkański) pw. Wniebowzięcia NMP
– kościół Panien Benedyktynek pw. Wszystkich Świętych
– kaplica w Bujakach pw. Matki Bożej Częstochowskiej
– kaplica w Chutkowicach pw. Matki Bożej Fatimskiej
– kaplica w Minczewie pw. Miłosierdzia Bożego


Księża w parafii:

PROBOSZCZ
KSIĄDZ KANONIK MGR WIESŁAW NIEMYJSKI (1996)
Dziekan drohiczyński

WIKARIUSZ
KSIĄDZ DR ŁUKASZ SUSZKO (2010)

WSPÓŁPRACOWNIK
KSIĄDZ DR RAFAŁ POKRYWIŃSKI (2006)


Do parafii należą:
Bujaki, Chrołowice, Chutkowice, Drohiczyn, Klekotowo, Kłyzówka, Koczery, Lisowo – Janówek, Minczewo, Ogrodniki, Runice, Sady, Siniewice, Sytki, Tonkiele, Wólka Zamkowa, Zajęczniki.