7 NIEDZIELA WIELKANOCNA – WNIEBOWSTĄPIENIE

21 maja, 2023
 1. Dziś Ur. Wniebowstąpienia Pana Jezusa, w przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.  Na Mszy św. o godz. 10.00 I Komunia św. dzieci kl. III. W głównych ławkach pierwszeństwo w zasiadaniu mają dzieci, ich rodzice i chrzestni.
 2. Próba generalna dzieci pierwszokomunijnych w środę 24 maja o godz. 18.00, sprzątanie katedry we wtorek 23 maja od godz. 16.00,  spowiedź dzieci i ich rodzin w piątek 26 maja o godz. 16.00
 3. W czwartek 25 maja przypada 29 rocznica śmierci ks. Biskupa Władysława Jędruszuka. W tym dniu kapłani diecezji drohiczyńskiej zgromadzą się w katedrze pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Piotra Sawczuka, na Mszy św. o godz. 10.45 , aby modlić się o świętość życia kapłanów. Prosimy o modlitwę w intencji kapłanów.
 4. W naszej katedrze Ks. Bp. Piotr Sawczuk udzieli święceń diakonatu w piątek 26.05. o godz. 10.00, i święceń kapłańskich w sobotę 27.05. o godz. 10.00 . Módlmy się za przyszłego diakona i kapłana.
 5. W piątek 26 maja wypada Dzień Matki, zapraszamy na mszę św.  o godz. 18.00 i nabożeństwo majowe. 
 6. W czwartek po mszy św. katecheza maryjna w sali na plebanii.
 7. Spotkanie  formacyjne III Zakonu Franciszkańskiego we wtorek 23 maja. O godz. 18.00 Msza św., po Mszy św. spotkanie na plebanii. 
 8. Spotkanie organizacyjne dzieci z klasy IV Sz. Podstawowej i przygotowanie do I rocznicy Komunii św. w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00
 9. Zapowiedzi przedślubne. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby: Karol Piszcz kawaler z parafii tutejszej i Magda Helena Boratyńska panna z parafii tutejszej, zapowiedź druga; Mariusz Piotr Byler kawaler z parafii św. Włodzimierza w Warszawie i Malwina Żochowska panna z parafii tutejszej, zapowiedź druga. Damian Krasuski kawaler z parafii tutejszej i Weronika Anna Wierzbicka panna z parafii tutejszej. Kto by wiedział o przeszkodach zachodzących pomiędzy tymi osobami, niech powiadomi kancelarię parafialną.

OGŁOSZENIE

Gmina Drohiczyn otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 50000,00 zł na zadanie: „Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu big bag z terenu Gminy Drohiczyn” w ilości do 125 Mg.W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników, którzy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć odpady na PSZOK w Drohiczynie (dawne wysypisko śmieci) gdzie zostaną przyjęte i zaewidencjonowane. Dostarczone odpady nie mogą być zanieczyszczone (ziemia, obornik inne odpady nie kwalifikujące się do odebrania) i muszą być podzielone na następujące frakcje:

 • folia rolnicza
 • siatka i sznurek do owijania balotów, 
 • opakowań po nawozach
 • opakowania typu Big Bag

Odpady należy dostarczać w dni robocze w terminie od 15 czerwca 2022 r. 

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis. W związku z tym pomoc zostanie przyznana rolnikom, których limit pomocy de minimis w rolnictwie przyznany w ciągu ostatnich trzech lat nie przekroczył 20 000 euro.

Po dostarczeniu odpadów na PSZOK należy niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Drohiczynie (pokój nr 7) w celu złożenia wniosku i oświadczenia o pomocy de minimis. Wzór wniosku i informacji dostępny w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie (pokój nr 7).

Burmistrz Drohiczyna
mgr inż. Wojciech Borzym