7 NIEDZIELA WIELKANOCNA – WNIEBOWSTĄPIENIE

29 maja, 2022
 1. Dziś Ur. Wniebowstąpienia Pana Jezusa, w przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.  Na Mszy św. o godz. 10.00 I Komunia św. dzieci kl. III. W głównych ławkach pierwszeństwo w zasiadaniu mają dzieci, ich rodzice i chrzestni.
 2. Próba generalna dzieci pierwszokomunijnych w środę 1 czerwca o godz. 18.00, sprzątanie katedry we wtorek 31 maja od godz. 16.00,  spowiedź dzieci i ich rodzin w piątek o godz. 16.00
 3. Dzisiaj o godz. 12.00 będzie sprawowana msza św. za kapłana pochodzącego z Koczer, śp. ks. Kazimierza Czarkowskiego w 40 r. śm,  O godz. 11.45 zapraszamy na prezentację multimedialną poświęconą Jego osobie.
 4. Spotkanie organizacyjne rodziców kandydatów do bierzmowania przed uroczystością Bożego Ciała będzie dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.00
 5. Również dzisiaj mamy kiermasz książek religijnych z których dochód zostanie przeznaczony na leczenie  chorego Marcina, który zmaga się z guzem w głowie oraz padaczką Neurologiczną. Marcin obiecuje modlitwę  i dziękuje bardzo za okazaną pomoc. 
 6. W tym tygodniu wypada: I czwartek miesiąca, adoracja Najsw. Sakramentu o godz. 17.00, modlimy się w intencji powołań do służby w kościele; I piątek miesiąca, do chorych z posługą sakramentalną udamy się od godz. 9.00, nabożeństwo w kaplicy w Minczewie o godz. 15.00; I sobota miesiąca , różaniec fatimski po Mszy św. o godz. 7.00
 7. Msza św. trydencka w przyszłą niedzielę o godz. 15.00 w k. pofranciszkańskim.
 8. Bardzo prosimy o sortowanie śmieci na cmentarzu tzn. wszystkie rzeczy sztuczne umieszczamy w kontenerach, natomiast rzeczy organiczne zostawiamy obok w wyznaczonych miejscach  
 9. Bardzo Bóg zapłać za ofiary, które zostały złożone w ostatnim tygodniu: na utrzymanie parafii: 200 zł, na fundusz cmentarny 100 zł,  na k. loretańską 200 zł
 10. Gmina Drohiczyn organizuje usuwanie folii, opakowań po nawozach i opakowań typu BIG BAG. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy.
 11. Zapowiedzi przedślubne. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby: Adrian Buśko kawaler z parafii tutejszej i Anita Reda panna z parafii św. Stanisława Kostki w Okuniewie. Kto by wiedział o przeszkodach zachodzących pomiędzy tymi osobami, niech powiadomi kancelarię parafialną.

OGŁOSZENIE

Gmina Drohiczyn otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 50000,00 zł na zadanie: „Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu big bag z terenu Gminy Drohiczyn” w ilości do 125 Mg. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników, którzy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć odpady na PSZOK w Drohiczynie (dawne wysypisko śmieci) gdzie zostaną przyjęte i zaewidencjonowane. Dostarczone odpady nie mogą być zanieczyszczone (ziemia, obornik inne odpady nie kwalifikujące się do odebrania) i muszą być podzielone na następujące frakcje:

 • folia rolnicza
 • siatka i sznurek do owijania balotów, 
 • opakowań po nawozach
 • opakowania typu Big Bag

Odpady należy dostarczać w dni robocze w terminie od 15 czerwca 2022 r. 

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis. W związku z tym pomoc zostanie przyznana rolnikom, których limit pomocy de minimis w rolnictwie przyznany w ciągu ostatnich trzech lat nie przekroczył 20 000 euro.

Po dostarczeniu odpadów na PSZOK należy niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Drohiczynie (pokój nr 7) w celu złożenia wniosku i oświadczenia o pomocy de minimis. Wzór wniosku i informacji dostępny w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie (pokój nr 7).

Burmistrz Drohiczyna
mgr inż. Wojciech Borzym