6 NIEDZIELA WIELKANOCNA

22 maja, 2022
 1. W poniedziałek, wtorek i środę wypadają kwartalne dni modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące. W tych dniach po nabożeństwie wieczornym odbędą się procesje błagalne do krzyża.
 2. W przyszłą niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Od piątku rozpoczniemy Nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
 3. We wtorek 24 maja zapraszamy Akcję Katolicką, Apostolat Maryjny i Caritas na spotkanie synodalne do sali na plebanii po Mszy św. wieczornej.
 4. W środę 25 maja przypada 28 rocznica śmierci ks. Biskupa Władysława Jędruszuka. W tym dniu kapłani diecezji drohiczyńskiej zgromadzą się w katedrze pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Piotra Sawczuka, na Mszy św. o godz. 11.00 , aby modlić się o świętość życia kapłanów. Prosimy o modlitwę w intencji kapłanów.
 5. W naszej katedrze Ks. Bp. Piotr Sawczuk udzieli święceń diakonatu w piątek 27.05. o godz. 10.00, i święceń kapłańskich w sobotę 28.05. o godz. 10.00 . Módlmy się za przyszłych diakonów i kapłanów.
 6. Próba dzieci pierwszokomunijnych będzie w środę 25 maja po Mszy św. wieczornej.
 7. W czwartek 26 maja wypada Dzień Matki, zapraszamy na mszę św.  o godz. 18.00 i nabożeństwo majowe. Po mszy św. katecheza maryjna w sali na plebanii.
 8. Spotkanie formacyjne Apostolatu Maryjnego w piątek 27 maja. O godz. 18.00 Msza św., po Mszy św. spotkanie na plebanii. 
 9. W przyszłą niedzielę o godz. 12.00 będzie sprawowana msza św. za kapłana pochodzącego z Koczer, śp. ks. Kazimierza Czarkowskiego w 40 r. śm,  O godz. 11.45 zapraszamy na prezentację multimedialną poświęconą Jego osobie.
 10. Spotkanie organizacyjne rodziców kandydatów do bierzmowania przed uroczystością Bożego Ciała będzie w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00
 11. W niedzielę dniu 29 maja 2022 odbędzie się kiermasz książek religijnych z których dochód zostanie przeznaczony na leczenie  chorego Marcina, który zmaga się z guzem w głowie oraz padaczką Neurologiczną .Marcin obiecuje modlitwę  i dziękuje bardzo za okazaną pomoc.   
 12. Bardzo Bóg zapłać za ofiary, które zostały złożone w ostatnim tygodniu: na utrzymanie parafii: 160 zł  , na fundusz cmentarny 200 zł, i 60 zł  na k. loretańską 200 zł
 13. Zapowiedzi przedślubne. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby: Magdalena Makarska panna z parafii tutejszej i Karol Emil Panasiewicz kawaler zamieszkały w Parafii św. Klemensa w Warszawie, zapowiedź druga; Mateusz Uszyński kawaler z parafii tutejszej i Magdalena Karare panna zamieszkała w Parafii św. Izydora w Ruskowie, zapowiedź druga; Monika Truszkowska panna z parafii tutejszej i Sebastian Konarzewski kawaler zamieszkały w Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Górze Kalwarii, zapowiedź druga. Kto by wiedział o przeszkodach zachodzących pomiędzy tymi osobami, niech powiadomi kancelarię parafialną.

OGŁOSZENIE

Gmina Drohiczyn otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 50000,00 zł na zadanie: „Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu big bag z terenu Gminy Drohiczyn” w ilości do 125 Mg. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników, którzy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć odpady na PSZOK w Drohiczynie (dawne wysypisko śmieci) gdzie zostaną przyjęte i zaewidencjonowane. Dostarczone odpady nie mogą być zanieczyszczone (ziemia, obornik inne odpady nie kwalifikujące się do odebrania) i muszą być podzielone na następujące frakcje:

 • folia rolnicza
 • siatka i sznurek do owijania balotów, 
 • opakowań po nawozach
 • opakowania typu Big Bag

Odpady należy dostarczać w dni robocze w terminie od 15 czerwca 2022 r. 

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis. W związku z tym pomoc zostanie przyznana rolnikom, których limit pomocy de minimis w rolnictwie przyznany w ciągu ostatnich trzech lat nie przekroczył 20 000 euro.

Po dostarczeniu odpadów na PSZOK należy niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Drohiczynie (pokój nr 7) w celu złożenia wniosku i oświadczenia o pomocy de minimis. Wzór wniosku i informacji dostępny w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie (pokój nr 7).

Burmistrz Drohiczyna
mgr inż. Wojciech Borzym