5 NIEDZIELA WIELKANOCNA

15 maja, 2022
 1. W poniedziałek 16 maja obchodzimy święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, Patrona Polski.
 2. Bóg zapłać diakonowi Danielowi Konikowi za wspólną modlitwę i wygłoszone Słowo Boże.
 3. Zbliża się uroczystość Bożego Ciała. Prosimy następujące grupy o udekorowanie ołtarzy: I ołtarz, przy kapliczce św. Jana – Koła Żywego Różańca, II ołtarz przy Domu Kultury – pracownicy Domu  Kultury, III ołtarz w parku miejskim, przy amfiteatrze – rodzice dzieci pierwszokomunijnych, IV ołtarz przy katedrze na ołtarzu papieskim – rodzice bierzmowanych.
 4. W środę 18 maja przypada 102 rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Zapraszamy na godz. 18.00 na Mszę św. do katedry. Po Mszy św. udamy się z procesją różańcową pod kopiec papieski przy naszej szkole. Będziemy modlić się w intencji powołań. Możemy tę rocznicę zaakcentować w naszych domach poprzez wywieszenie flagi papieskiej.
 5. Odbiór strojów pierwszokomunijnych będzie 16 maja o godz. 16.00, natomiast próba dzieci pierwszokomunijnych ze względu na rocznicę urodzin św. Jana Pawła II,  będzie w czwartek 19 maja po Mszy św. wieczornej.
 6. Jakiś czas temu skierowaliśmy prośbę do Kurii Metropolitalnej w Warszawie o przekazanie do naszej parafii relikwii bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prośba zyskała aprobatę Kurii Warszawskiej. W środę 18 maja ks. Proboszcz odbierze w Warszawie, w siedzibie Kurii Arcybiskupiej relikwie bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Już wkrótce będziemy mogli otaczać je kultem w katedrze drohiczyńskiej.
 7. W naszej parafii w ubiegły piątek i sobotę odbył się III Diecezjalny Kongres Maryjny.  Bardzo dziękujemy za pomoc przy jego organizacji:
  – Panu Burmistrzowi i Sekretarzowi Gminy wraz z pracownikami za dostarczenie ławek, krzeseł i namiotów
  – Pani Dyrektor Szkoły wraz z pracownikami za przygotowanie posiłków
  – Pani  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pracownikami i ich rodzinami za pomoc przy posiłkach 
  – Pani  Bożenie, Pani Małgorzacie, Panu kościelnemu Janowi za przygotowanie dekoracji
  – Rycerzom Drohickim i strażakom z OSP za służbę podczas procesji
  – s.  Małgorzacie  naszej organistce, za animowanie śpiewu
  – Pani Reginie za przygotowanie posiłków na plebanii
 8. Bóg zapłać za ofiary, które zostały złożone w ostatnim tygodniu: na utrzymanie parafii: 160 zł  , na fundusz cmentarny  60 zł,  na k. loretańską 1000 zł
 9. Zapowiedzi przedślubne. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby: Magdalena Makarska panna z parafii tutejszej i Karol Emil Panasiewicz kawaler zamieszkały w Parafii św. Klemensa w Warszawie, zapowiedź pierwsza; Mateusz Uszyński kawaler z parafii tutejszej i Magdalena Karare panna zamieszkała w Parafii św. Izydora w Ruskowie, zapowiedź pierwsza; Monika Truszkowska panna z parafii tutejszej i Sebastian Konarzewski kawaler zamieszkały w Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Górze Kalwarii, zapowiedź pierwsza. Kto by wiedział o przeszkodach zachodzących pomiędzy tymi osobami, niech powiadomi kancelarię parafialną.

OGŁOSZENIE

Gmina Drohiczyn otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 50000,00 zł na zadanie: „Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu big bag z terenu Gminy Drohiczyn” w ilości do 125 Mg. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników, którzy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć odpady na PSZOK w Drohiczynie (dawne wysypisko śmieci) gdzie zostaną przyjęte i zaewidencjonowane. Dostarczone odpady nie mogą być zanieczyszczone (ziemia, obornik inne odpady nie kwalifikujące się do odebrania) i muszą być podzielone na następujące frakcje:

 • folia rolnicza
 • siatka i sznurek do owijania balotów, 
 • opakowań po nawozach
 • opakowania typu Big Bag

Odpady należy dostarczać w dni robocze w terminie od 15 czerwca 2022 r. 

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis. W związku z tym pomoc zostanie przyznana rolnikom, których limit pomocy de minimis w rolnictwie przyznany w ciągu ostatnich trzech lat nie przekroczył 20 000 euro.

Po dostarczeniu odpadów na PSZOK należy niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Drohiczynie (pokój nr 7) w celu złożenia wniosku i oświadczenia o pomocy de minimis. Wzór wniosku i informacji dostępny w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie (pokój nr 7).

Burmistrz Drohiczyna
mgr inż. Wojciech Borzym